Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri ile Fiyat Avantajı Sağlanması Zorunlu Olan Yazılım Ürünleri
31 Aralık 2014

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63 üncü maddesinin (c) bendinde;

“Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri ile 4734 sayılı Kanun kapsamında fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan yazılım ürünleri listesi Kurumumuza gönderilmiş olup, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde yayımlanmıştır. Listenin son haline ulaşmak için tıklayınız tıklayınız.