İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Taahhütte Bulunan Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Ve Yönetim Kurulu Başkanına İş Yönetme Belgesi Düzenlenebilmesi İçin...
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 21/9/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-336 Sayılı Kurul Kararı
03/10/2022 Tarihinden İtibaren İhalelerin Elektronik İhale (e-ihale) Yöntemi ile Yapılmasının Zorunlu Olması Nedeniyle EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 7/9/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-320 Sayılı Kurul Kararı
İlgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslaklar
İstatistikler
Bugün
Bu Hafta
Bu Ay
Bu Yıl
0,00
İhale İlanı Sayısı
0,00
İhale Sayısı
0,00
Bildirilen
Sözleşme Sayısı
0,00
Bildirilen
Sözleşme Tutarı (₺)
0,00
İtirazen
Şikayet Sayısı